Yanto Hesseling.

Durft te doen
Houdt het tempo er in
Gaat er voor met hart en ziel

Kwaliteit

Bijna iedereen wil kwaliteit. Maar wanneer wordt kwaliteit geleverd? Mijn definitie van kwaliteit is: kwaliteit is een passende oplossing die aansluit bij de behoefte van de klant en die door de klant als waardevol wordt ervaren.

Agile

De essentie van agile is dat zaken relevant blijven maar gaat er ook van uit dat de wereld tijdens het project verandert. Ook kunnen de wensen van de klant veranderen. Het proces van ideevorming gaat gelijk op met product ontwikkeling de interactie met de klant is hoog. Door frequente feedback kan er vaker en tijdiger actie worden ondernomen. Hierdoor krijgt de klant altijd een product dat bruikbaar is.

Samenwerken en co-creatie

Nieuwe inzichten en ideeën kunnen ontstaan door samenwerking. Ik werk graag multidisciplinair met specialisten buiten mijn eigen vakgebied. Deze vorm van samenwerking is voor mij de beste basis voor innovatie. Co-creatie gaat nog een stap verder omdat de klant hierbij een actievere rol speelt in het innovatieproces. Het gaat ervan uit dat klanten het beste weten waaraan zij wel en geen behoefte hebben. Het kernprincipe is dat je alleen waarde creëert door het betrekken van diegenen voor wie je iets ontwikkelt.

Dit kan ik voor je betekenen

Consultant
Ik ben gespecialiseerd in het helpen van teams en organisaties bij het verbinden van kwaliteit, zekerheid en waarde.
Facilitator
Mijn workshops en games helpen om de kennis die in een groep aanwezig is naar voren te brengen door ervaringen en voorbeelden te delen. Dat zijn mooie momenten om mensen te inspireren en om nieuwe ideeën op te doen.
Spreker
Als gepassioneerde spreker deel ik graag mijn eigen ervaringen en betrek ik de groep bij het onderwerp.
Organisator
Ik zet mij in om vage ideeën daadwerkelijk tot stand te brengen, nieuwe experimenten te starten en om mensen met elkaar te verbinden. De agile community AgileHubNoord met meer dan 400 leden is hier een voorbeeld van.

Specialiteiten

  1. Manueel en geautomatiseerd testen
  2. Test management
  3. Kwaliteitsmanagement in de IT
  4. Software validation management
  5. Agile
  6. DevOps
  7. Requirement analyse
  8. Verhogen bewustzijn
  9. Genereren van waarde
  10. Workshop, gamestorming, training en faciliteren

Meer weten over bovenstaande onderwerpen? Wil je samen met mij aan de slag? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Yanto